Polityka prywatności

Wersja z 04 października 2022 roku

Nigdy nie sprzedajemy ani nie dzielimy się danymi pozyskanymi przez formularz kontaktowy z innymi firmami lub podmiotami.

Administratorem danych jest: Sili Piotr Lubiński, 63-640 Bralin, Gola 19D, NIP PL6191843125, email: biuro@wloknopoliestrowe.pl, tel./fax +48 627812990

SGnet uważa ochronę oraz prywatność danych swoich użytkowników za najwyższy priorytet. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych naszych użytkowników zewnętrznym firmom ani podmiotom. Wszystkie zbierane przez nas dane są procesowanie w całkowitej zgodzie z Europejskim Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

1. DANE DOSTĘPOWE I HOSTING

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.

USŁUGI HOSTINGOWE DOSTARCZANE PRZEZ ZEWNĘTRZNEGO USŁUGODAWCĘ

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzu, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami. Bez ich podania nie można skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.

Po wykonaniu odpowiedzi dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa podczas wypełniania formularza. Państwa profil w systemie zarządzania treścią może zostać usunięty w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość pod adres szymon@sgnet.pl.

3. COOKIES I ANALITYKA INTERNETOWA

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Witryna korzysta z narzędzia analitycznego o nazwie Piwik PRO Analytics Suite. Zbieramy dane o odwiedzających naszą witrynę na podstawie plików cookie, adresów IP i odcisków palców; tworzymy profile użytkowników w oparciu o historię przeglądania użytkowników i obliczamy dane związane z użytkowaniem strony, takie jak współczynnik odrzuceń, głębokość odwiedzin, odsłony itp. Nasze rozwiązanie hostujemy w infrastrukturze Microsoft Azure w Holandii, a dane przechowywane są przez okres 2 lat dla danych surowych i 3 lata dla danych zagregowanych w raportach. (Cel przetwarzania danych: Analityka, Śledzenie konwersji na podstawie zgody, Podstawa prawna: Art. 6(1)(a) RODO).

4. NASZE DANE KONTAKTOWE I PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Sili Piotr Lubiński, 63-640 Bralin, Gola 19D, NIP PL6191843125, email: biuro@wloknopoliestrowe.pl, tel./fax +48 627812990.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.